De vooropleiding theaterdans is de enige opleiding in de provincie Overijssel die jou voorbereidt op een dansvakopleiding of een carrière bij dansgezelschappen in Nederland of in het buitenland. Wij behoren tot het selecte gezelschap van 12 officieel erkende vooropleiding in Nederland. Oud studenten van onze school volgen nu opleidingen bij de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam, Codarts in Rotterdam, Fontys Hogeschool in Tilburg en Lucia Marthas in Amsterdam. Daarnaast zijn veel oud leerlingen op dit moment verbonden aan bekende dansgezelschapppen zoals Conny Janssen Danst, Codarts, Nederlands Dans Theater, Introdans en zo kunnen we nog veel meer namen noemen. Enkele van onze oud leerlingen zijn nog steeds op projectbasis en als docent verbonden aan onze school waarmee de dansopleiding zich meebeweegt met trends en ontwikkelingen in de danswereld.  

Erkenning

Een erkende vooropleiding word je niet zomaar. Een samenwerking met een HBO-vervolgopleiding is een vereiste en deze samenwerking wordt uitsluitend verkregen als kan worden aangetoond dat leerlingen over voldoende dansvaardigheden beschikken om verder te gaan in het dansvak. Met andere woorden; de aansluiting tussen het voorbereidend dansvakonderwijs en het HBO dansvakonderwijs moet optimaal zijn. Een en ander wordt geregeld door het Ministerie van Onderwijs door middel van de DAMU-licentie. Particuliere dansopleidingen komen niet voor deze licentie in aanmerking.

Combinatie met voortgezet onderwijs

Om voor getalenteerde leerlingen de combinatie van voortgezet onderwijs en voorbereidend dansvakonderwijs mogelijk te maken, werkt Kottenpark samen met Artez Arnhem. Beide vormen van onderwijs worden ten behoeve van de balletleerlingen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd door lesroosterfaciliteiten en een doeltreffende begeleiding.

De leerlingen krijgen dagelijks les in het dansvakonderwijs. De volgende dansdisciplines worden onderwezen: klassieke ballettechniek, moderne dans/improvisatie, jazzdance, moderne danstechniek en caractère/werelddans. Wij werken met professionals uit het dansvak. Indien de gelegenheid zich voordoet, worden eveneens workshops verzorgd door dansers van bekende dansgezelschappen die in de regio optreden.

Dans kan als eindexamenvak worden gekozen door de leerlingen van het  havo en vwo. De doorstroming naar de hbo-fase van het dansvakonderwijs wordt op deze manier zo optimaal mogelijk voorbereid.

Om tot deze gecombineerde vorm van algemeen vormend onderwijs en voorbereidend dansvakonderwijs te worden toegelaten, moeten de leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • geschiktheid tot het volgen van algemeen vormend onderwijs op havo/vwo-niveau;
  • geschiktheid tot het volgen van het voorbereidend dansvakonderwijs (audities);
  • de positieve uitslag van een fysieke keuring.

Naast voldoende dansaanleg zijn ook inzet, motivatie en vorderingen bepalend voor de overgang naar een volgend studiejaar. De behaalde resultaten (3 keer per jaar voor het VO en 2 keer per jaar B- klas (basisschool, groep 7 en 8) worden weergegeven in een rapportage door de vakdocenten.

Leerlingen uit de regio's Overijssel, Gelderland en Duits grensgebied kozen reeds voor deze gecombineerde vorm van school en balletopleiding. Om van dans later je beroep te maken is het goed zo jong mogelijk met een vakgerichte studie te beginnen. Kinderen van groep 7 en 8 volgen 3 lessen per week. Vanaf de brugklas (Kottenpark) hebben ze dagelijks één of meerdere lessen in de verschillende dansdisciplines.  

Voor de dansvakken wordt gebruik gemaakt van de studio's van in het pand van Studio Basic Fit aan de JJ van Deinselaan 10 te Enschede 

Klik op onderstaande link voor de facebookpagina van de vooropleiding theaterdans:

https://www.facebook.com/vooropleidingtheaterdans?ref=hl

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen via de coördinator Yvonne Scholte op Reimer. Telefoon 06-15197687 . e-mail is dansopleiding(at)hetstedelijk.nl

Toelatingsprocedure 

Kosten dansopleiding

Ballet- en jaarooster

Muziek- en Dansavond