Om voor getalenteerde leerlingen de combinatie van voortgezet onderwijs en voorbereidend dansvakonderwijs mogelijk te maken, werkt Kottenpark samen met het Conservatorium. Beide vormen van onderwijs worden ten behoeve van de balletleerlingen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd door lesroosterfaciliteiten en een doeltreffende begeleiding.

De leerlingen krijgen dagelijks les in het dansvakonderwijs. De volgende dansdisciplines worden onderwezen: klassieke ballettechniek, moderne dans/improvisatie, jazzdance, moderne danstechniek, caractère/werelddans, zang/stemvorming en dansgeschiedenis. Dans kan als eindexamenvak worden gekozen door de leerlingen van het  havo en vwo.

De doorstroming naar de hbo-fase van het dansvakonderwijs wordt op deze manier zo optimaal mogelijk voorbereid.

Om tot deze gecombineerde vorm van algemeen vormend onderwijs en voorbereidend dansvakonderwijs te worden toegelaten, moeten de leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • geschiktheid tot het volgen van algemeen vormend onderwijs op havo/vwo-niveau;
  • geschiktheid tot het volgen van het voorbereidend dansvakonderwijs (opstapcursus en audities);
  • de positieve uitslag van een fysieke keuring.

Naast voldoende dansaanleg zijn ook inzet, motivatie en vorderingen bepalend voor de overgang naar een volgend studiejaar. De behaalde resultaten (3 keer per jaar voor het VO en 2 keer per jaar A-B1-B2 klas) worden weergegeven in een rapportage door de vakdocenten.

Leerlingen uit de regio's Overijssel, Gelderland en Duits grensgebied kozen reeds voor deze gecombineerde vorm van school en balletopleiding. Om van dans later je beroep te maken is het goed zo jong mogelijk met een vakgerichte studie te beginnen. Kinderen vanaf groep 5 volgen 2 lessen per week. Kinderen van groep 7 en 8 volgen 3 lessen per week. Vanaf de brugklas (Kottenpark) hebben ze dagelijks één of meerdere lessen in de verschillende dansdisciplines.  

Voor de dansvakken wordt gebruik gemaakt van de studio's van in het pand van Studio Basic Fit aan de JJ van Deinselaan 10 ten Enschede 

Klik hier voor de flyer van theaterdans

Klik hier voor de studiegids van 2014-2015 

Klik op onderstaande link voor de facebookpagina van de vooropleiding theaterdans:
https://www.facebook.com/vooropleidingtheaterdans?ref=hl

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer Distel, locatiedirecteur. De coördinator is Yvonne Scholte op Reimer. Spreekuur: maandag van 14.00 - 15.00 uur. Telefoon 06-15197687 . e-mail is dansopleiding(at)hetstedelijk.nl

Adres:

Vooropleiding theaterdans Enschede

(Het Stedelijk Lyceum Kottenpark)
J.J. Van Deinselaan 10

7541 BR Enschede

Openbare les

Toelatingsprocedure 

Opstapcursus

Kosten dansopleiding

Agenda

Muziek- en Dansavond