Om voor getalenteerde leerlingen de combinatie van voortgezet onderwijs enerzijds en voorbereidend dansvakonderwijs anderzijds mogelijk te maken, is met ingang van augustus 1986 een samenwerkingsverband tot stand gebracht van het Kottenpark met het Conservatorium. Deze beide vormen van onderwijs worden ten behoeve van de balletleerlingen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd door lesroosterfaciliteiten en een doeltreffende begeleiding. Vanaf het schooljaar 2005-2006 zijn de dansvakken onderdeel van het aanbod van Het Stedelijk Lyceum. 

Naast de vakken van het algemeen vormend onderwijs krijgen de leerlingen ook dagelijks les in het dansvakonderwijs. De volgende dansdisciplines worden onderwezen: klassieke ballettechniek, moderne dans/improvisatie, jazz-dance, moderne dans techniek, caractère/werelddans en  zang/stemvorming.  De doorstroming naar de hbo-fase van het dansvakonderwijs wordt op deze manier zo optimaal mogelijk voorbereid.

Om tot deze gecombineerde vorm van algemeen vormend onderwijs en voorbereidend dansvakonderwijs te kunnen worden toegelaten, moeten de leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • geschiktheid tot het volgen van algemeen vormend onderwijs op minimaal
  • Vmbo-t niveau maar bij voorkeur Havo/VWO/Gymnasium
  • geschiktheid tot het volgen van het voorbereidend dansvakonderwijs (opstapcursus en audities)
  • de positieve uitslag van een fysieke keuring.

Naast voldoende dansaanleg zijn ook inzet, motivatie en vorderingen bepalend voor de overgang naar een volgend studiejaar. De behaalde resultaten (3 keer per jaar voor het VO en 2 keer per jaar A-B1-B2 klas) worden weergegeven in een rapportage door de vakdocenten.

Leerlingen uit de regio's Overijssel, Gelderland en Duits grensgebied kozen reeds voor deze gecombineerde vorm van school en balletopleiding. Om van dans later je beroep te maken is het goed zo jong mogelijk met een vakgerichte studie te beginnen. Kinderen vanaf groep 5 volgen 2 lessen per week. Kinderen van groep 7 en 8 volgen 3 lessen per week. Vanaf de brugklas (Kottenpark) hebben ze dagelijks één of meerdere lessen in de verschillende dansdisciplines.  

Dans kan als eindexamenvak worden gekozen door de leerlingen van de Havo, het VWO en het Gymnasium. Voor de dansvakken wordt gebruik gemaakt van de studio's van in het pand van Studio Basic Fit aan de JJ van Deinselaan 10 ten Enschede 

Klik hier voor de folder van theaterdans

Klik hier voor de studiegids van 2014-2015 (under construction)

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer Distel, locatiedirecteur. De coördinator is Yvonne Scholte op Reimer. Spreekuur: maandag van 14.00 - 15.00 uur. Telefoon 06-15197687 . e-mail is dansopleiding(at)hetstedelijk.nl

Adres:

Vooropleiding theaterdans Enschede

(Het Stedelijk Lyceum Kottenpark)
J.J. Van Deinselaan 10

7541 BR Enschede

Toelatingsprocedure 

Opstapcursus

Kosten dansopleiding

Agenda

Muziek- en Dansavond

 

 

Dansonderwijs op het Kottenpark