3e Klas HAVO/VWO

De leerlingen zijn geplaatst in een havo dan wel vwo klas. In het derde leerjaar kiezen de leerlingen hun profiel. Dit betekent dat zij gaan kiezen in welke vakken zij eindexamen gaan doen. Havo leerlingen doen eindexamen in minimaal 7 vakken, vwo-leerlingen doen eindexamen in minimaal 8 vakken.

Elk profiel bestaat uit verplichte vakken, profielvakken, profielkeuze vakken en vrije keuze vakken. Er wordt veel aandacht besteed aan dit keuzeproces.
Dat gebeurt door:
- voorlichting te geven over de nieuwe vakken in de bovenbouw,
- het organiseren van proeflessen, 
- het organiseren van een informatieavond voor ouders over de profielkeuze,
- het adviseren over de voorlopige en de definitieve profielkeuze door de docenten die lesgeven aan uw zoon/dochter,
- het werken met het keuzebegeleidingsprogramma Qompas en de mogelijkheid om met de decaan te spreken over de verschillende vervolgopleidingen en de eisen die daarvoor gelden.

Via StudiewijzerPLUS heeft elke leerling de beschikking over de planning van de leerstof per trimester. Deze E(lectronische)L(eer)O(mgeving) bevat verder lessen, extra opdrachten, beeld- en geluidmateriaal, oefentoetsen, extra uitleg en algemene informatie.

Voor informatie over de opzet en de organisatie van de International School Twente verwijzen wij u naar de website www.istwente.com

In dit leerjaar vindt de maatschappelijke stage (MaS) plaats. Dit is een verplicht onderdeel van het curriculum voor alle leerlingen. Zij dienen 30 uur te besteden aan vrijwilligerswerk.
De organisatie van de MaS loopt via de decaan.
De MaS is een zgn. handelingsdeel en dient aan het eind van leerjaar 4 volledig en voldoende te zijn afgerond.