Meelooples BVT (beeldende vorming talent)

Datum 31 januari
Tijd 14:00 uur
Locatie van activiteit Kottenpark

Meld je aan door een mail te sturen aan idlange@hetstedelijk.nl

Tijd 14:00-15:00 uur

Lokaal 61