De opleiding duurt in totaal 5 jaar. De eerste 3 jaar daarvan kun je volgen op De Stedelijke Mavo. Daarna maak je een keuze, je kunt de laatste 2 jaar van het havo namelijk volgen op de locaties Kottenpark en College Zuid.

Begeleiding

Als je bij ons havo doet, kun je rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag heb je een mentor. Dat is een vakdocent die in de gaten houdt hoe het met jou en met jouw ontwikkeling gaat. Hij heeft daarvoor gesprekjes met jou en heeft ook contact met thuis. In de mentorlessen werken we aan onderwerpen als studievaardigheden, plannen, en leren, maar ook aan de sfeer in de klas.

Leerjaar 1 en 2

In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je schoolloopbaan. Je krijgt goede vaklessen, maar je gaat ook aan de gang met projecten en in de talenturen heb je de ruimte om zelf keuzes te maken voor de onderdelen die je volgt.

Leerjaar 3 (schakeljaar)

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar ga je samen met je mentor en de decaan onderzoeken welk profiel het beste bij je past. Van je vakdocenten krijg je informatie over het vak in de bovenbouw en je gaat alvast een keer op bezoek bij de verschillende bovenbouwlocaties. Je kiest een profiel, dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee heb je een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.