Onder de pijler verantwoordelijkheid valt ook dat we leerlingen willen leren kiezen m.b.t. hun eigen leren. Dat komt in klas 3 en 4 sterk tot uitdrukking in de vorm van Maat Werk Tijd (MWT).
In Klas 3 zijn 3 van de 6 uren verplicht, rest facultatief of verplicht op aanwijzing docent/mentor. In klas 4 zijn 3 van de 5 uren verplicht, rest facultatief of verplicht op aanwijzing docent/mentor

Dit geeft ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld 4 uur wiskunde te volgen, waar iemand anders de keuze maakt om het bij 2 uur te houden maar wel extra Engels en biologie te kiezen. In de MWT-uren is ruimte voor verdieping, herhaling, voorbereiding of juist extra ondersteuning.

Onder leiding van de mentor (en op advies van vakdocenten) denken leerlingen over wat ze nodig hebben en leren zo bewuste keuzes te maken.

Het aanbod in de MWT-uren vindt u hier.