De opleiding duurt 4 jaar en bereidt je voor op een vervolg aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als je wilt, kun je na het behalen van je mavodiploma ook doorstromen naar het havo. Hier worden wel aanvullende eisen aan gesteld. Deze kun je vinden bij de overgangsrichtlijnen.

Begeleiding

Je kunt rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag heb je een mentor. Dat is een vakdocent die in de gaten houdt hoe het met jou en met jouw ontwikkeling gaat. Hij heeft daarvoor gesprekjes met jou en heeft ook contact met thuis. In de mentorlessen werken we aan onderwerpen als studievaardigheden, plannen, en leren, maar ook aan de sfeer in de klas.

Leerjaar 1 en 2

In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je schoolloopbaan. Je krijgt goede vaklessen, maar je gaat ook aan de gang met projecten en in de talenturen heb je de ruimte om zelf keuzes te maken voor de onderdelen die je volgt.

Leerjaar 3 en 4

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar het laatste leerjaar. Je maakt - samen met je mentor, de decaan en je ouders - een eerste keuze in ons vakkenaanbod. Tijdens het derde jaar maak je dan de definitieve keuze voor je profiel. Als je er goed over nadenkt welke vakken voor jouw vervolg belangrijk zijn, heb je hiermee een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.

Er zijn vier profielen:

  • Techniek
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Landbouw

In het derde leerjaar start je ook al met je examen. Je maakt kennis met handelingsopdrachten, schoolexamens en de spanning die daarbij hoort. In het vierde leerjaar word je steeds intensiever begeleid richting het centraal schriftelijk eindexamen. Alle basis die je in de voorgaande jaren hebt gelegd en aanvullende examentraining zorgen ervoor dat je goed voorbereid het eindexamen ingaat.