Datum: 25-10-2021

Het huiskamerproject

De gemeente Enschede heeft als doel om alle leerlingen kansrijk te laten opgroeien, waarbij er samen wordt gebouwd aan het beste onderwijs voor de jeugd ongeacht afkomst of omstandigheden. Deze ambitie uit uit de Lokale Educatieve Agenda raakt het onderwijs rondom het oude voetbalstadion van FC Twente; sportpark Diekman. De leerlingen die onderwijs volgen op Vakschool het Diekman hebben allen in meer of mindere mate te maken met kansenongelijkheid. Het gaat hierbij om ongeveer 200 leerlingen in het praktijkonderwijs. Dit project richt zich op leerlingen van 12 tot 18 jaar die na schooltijd behoefte hebben aan een zinvolle tijdsbesteding en extra ondersteuning op het gebied van onderwijs of beroepsoriëntatie.

 

Ons doel is om de leefwerelden thuis, school en de buurt te verbinden. De expertise van de verschillende partners in dit project hebben ervoor gezorgd dat we een plan hebben opgezet dat ruimte geeft voor groei en ontwikkeling van zowel de leerlingen als het plan zelf. We willen klein beginnen en vanuit succeservaringen verbreden of meerdere huiskamers te gaan creëren. 

 

In samenwerking met Alifa, Sportaal, EV & AC De Tubanters 1897, klassestudent en de gemeente Enschede willen wij een programma aanbieden, waarbij vanuit Vakschool het Diekman als huiskamer een naschools aanbod gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan het vergroten van de kansengelijkheid voor leerlingen van het Vakschool Het Diekman. 

 

De huiskamer zal geopend zijn op de volgende dagen: 

Woensdag : 14.45 - 16.30

Donderdag : 14.45 - 16.30

 

U kunt uw zoon/dochter opgeven via de mail. Wil hij/zij op één van deze dagen langskomen mail dan naar jnuis@hetstedelijklyceum.nl 

De officiële opening is op 3 november