Datum: 12-04-2018

Van 8 t/m 14 april a.s. brengen drie studenten uit Hong Kong een bezoek aan Kottenpark. Dit bezoek is het resultaat van een project, waarin Renske van Poppelen en Kirs Buursen uit de vierde klas gymnasium in een e-learning project hebben samengewerkt met studenten uit het Verre Oosten. Het doel van het project was het maken van een onderzoek(svoorstel) naar organisch/biologisch voedsel in relatie tot duurzaamheid. Renske, Kris en hun medestudenten uit Hong Kong hebben het beste plan ingestuurd en zijn daarom beloond met een studiereis naar hun partners.

In februari zijn de twee leerlingen van Kottenpark voor een week in Hong Kong geweest. Zij hebben de school van de studenten bezocht (de Sun Kei Secondary School) en genoten van een toeristisch programma in Hong Kong . Dit was een bijzondere leerervaring. Nu vindt dus het tegenbezoek plaats.

In deze week zullen de studenten uit Hong Kong een gevarieerd programma volgen om zo veel mogelijk van Nederland in het algemeen en Kottenpark in het bijzonder te leren kennen. Zo gaan de leerlingen een bezoek brengen aan de UT, aan de steden Münster, Den Haag, Amsterdam en Giethoorn. Tussendoor zullen zij aanwezig zijn op school om de sfeer van het Nederlandse onderwijs en het Kottenpark te proeven.

Op schoolleidingsniveau zal worden overlegd, hoe de samenwerking tussen Kottenpark en de Sun Kei Secondary School uitgebouwd en verstevigd kan worden. De wereld wordt immers kleiner en internationale samenwerking krijgt een steeds prominentere plek. Een samenwerking met een Aziatische school is dan ook een bijzondere vorm van samenwerking die de leerlingen een extra uitdaging en stimulans zal bieden.