Innova

Bij ons op school is onderwijs gericht op jouw functioneren. Hierdoor ga je gemotiveerd naar school. Dat draagt bij aan betere studieresultaten. We stimuleren jouw persoonlijke ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren noemen we dat op Innova. Maar wat is dat nou?

In het kort betekent dit dat:

 • wij kijken naar wat jij nodig hebt op vakinhoud
 • je vakken op verschillende niveaus mag volgen
 • je zoveel mogelijk werk op school maakt
 • je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen leerproces
 • je samen met je coach je doelen stelt
 • je wekelijks een gesprek met je coach hebt
 • je je ouders kunt meenemen naar coachingsgesprekken
 • je een gedegen planning leert maken
 • je verschillende leerstrategieën leert toepassen
 • je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling
 • er geen lesuitval is.

Hoe doe ik dit? Wanneer doe ik dit? Met wie doe ik dit en op welke manier doe ik dit? Bij het maken van al deze keuzes en je planning krijg je begeleiding van een coach. Deze coach stelt je vragen of reikt suggesties aan, die zorgen dat jij steeds beter in staat bent om zelf verantwoordelijk te leren. Je krijgt instructies voor de hele week en je kunt deze instructie verwerken op een leerplein onder begeleiding van een docent. Je werk maak je op een leerplein. Op een leerplein vind je alle materialen die je nodig hebt en is er een vakdocent die je om hulp of uitleg kunt vragen. Je werkt op je eigen computer en je kunt alle opdrachten tijdens de lessen maken. Er is dus weinig huiswerk!

In het kort

 • Leren in je eigen tempo
 • Veel keuzevrijheid
 • Een coach voor begeleiding
 • Kunstklas Theater of Vooropleiding Dans op Kottenpark combineren met school

Laatste nieuws

Virtuele rondleiding door Innova

Neem een virtueel kijkje door onze school!

Digitale rondleiding door de school in aanbouw

Innova zit nu nog in het schoolgebouw aan de Hofstedeweg. Uiteindelijk zullen wij verhuizen naar een nieuw gebouw!