De Stedelijke Mavo is een relatief kleine school voor mavo en onderbouw havo. Zodra je binnenkomt word je gezien, zegt er iemand ‘goedemorgen’ en kent je bij je naam. Onze leerlingen komen uit heel Enschede en vlak daarbuiten. Het prachtige gebouw, de korte lijnen tussen jou, je mentor en je ouders zorgen voor een fijne sfeer. Een vertrouwde omgeving waarin jij je mag laten zien.

In deze omgeving werken we op basis van de volgende pijlers:

Grensverleggend

Het onderwijs op De Stedelijke Mavo verlegt je grenzen. We denken niet graag in beperkingen, maar in mogelijkheden. Dat betekent dat we niet praten over wat je niet kunt, maar wat je nog kunt leren. Je zult dus behoorlijk uitgedaagd worden! We willen dat je veel leert. Goede vaklessen vormen het fundament van De Stedelijke Mavo. Met de kennis die je daar opdoet, leer je ook relaties leggen met de maatschappij en jouw toekomst. Daar is niet alleen de docent leidend in, maar mag én leer jij ook je eigen onderzoeksvragen stellen.

Zelfverantwoordelijkheid

Zelfverantwoordelijkheid gaat over de manier waarop je in staat bent je eigen leren vorm te geven. Natuurlijk staat het belang van halen van goede resultaten en een mooi diploma voorop. Maar leren en ontwikkelen is niet klaar nadat je jouw diploma hebt gehaald. Wij willen dat je bij ons groeit in het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Daarvoor krijg je van je docenten richting, ruimte en ondersteuning. Om te groeien moet je jezelf verschillende vaardigheden eigen maken: plannen, organiseren en het kunnen toepassen van verschillende leerstrategieën. Verantwoordelijkheid komt ook terug in samenwerken. Dat je jouw kwaliteiten zó inzet dat je verantwoordelijkheid toont voor het leren van anderen.

Toekomstgericht

Aan het einde van je schoolloopbaan op De Stedelijke Mavo sta je voor een belangrijke keuze, je vervolg. Om een goede keuze te maken moet je over voldoende kennis beschikken over je eigen mogelijkheden, maar ook over de mogelijkheden die er zijn. Vanaf het eerste leerjaar zijn we daarmee bezig. Je maakt kennis met beroepen en vervolgopleidingen. Waar ben jij goed in? Wat wil je? Wat wil je leren? Allemaal vragen die je uiteindelijk helpen een keuze te maken die bij je past.