Mentor

Elke leerling heeft een persoonlijke mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling. Je mentor helpt met alles wat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. Regelmatig is er klassikaal of individueel contact over de gang van zaken, het leren en functioneren in de groep. Als het nodig is overlegt je mentor met de teamleider, ouders en de locatieondersteuningsgroep of andere betrokkenen. 

Decaan

De decaan begeleid je bij het maken van de juiste keuzes binnen je schoolcarrière. Zij begeleidt de derdeklassers met het kiezen van het juiste profiel en helpen de leerlingen in de bovenbouw met het vinden van de juiste studie.

De decaan op Het Stedelijk Zwering is Marloes van Esch, zij is bereikbaar op maandag- en donderdagochtend en op dinsdag en woensdag de hele dag op telefoonnummer 053-4821331 of via de mail: mvesch@hetstedelijk.nl

Heb jij of je ouders vragen over je profielkeuze of vervolgopleiding? Dan kun je haar altijd mailen. 

Vakdocent

Je vakdocent is degene van wie jij les krijgt in een bepaald vak. Heb je problemen met dit vak, bespreek dit dan om te beginnen met hem/haar. Misschien is extra begeleiding door een tutor iets voor jou! Kom je er niet uit, ga dan naar je mentor.

Teamleiding

De teamleider geeft leiding aan een klein team van vakdocenten dat verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding en ondersteuning van een groep leerlingen in een leerjaar. De teamleider is op de hoogte van- en eindverantwoordelijk voor alle besluiten die er worden genomen over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen binnen het team.