In de leerlingenraden zitten leerlingen die de belangen van alle leerlingen behartigen. Zij voelen zich betrokken bij de school en denken graag mee in het beleid van de school. Het Stedelijk Lyceum gebruikt de leerlingraden ook om te klankborden bij het ontwikkelen van haar plannen. 

Op De Stedelijke Mavo bestaat de leerlingenraad uit een vertegenwoordiger van elke klas. Eens in de 6 weken heeft de leerlingenraad overleg over allerlei zaken die in en om de school plaatsvinden. Twee leerlingen uit de leerlingenraad vertegenwoordigen hun medeleerlingen in de locatieraad. 

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. Wil je ook een stem hebben? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad van De Stedelijke Mavo.