Voor de leerjaren 3 en 4 geldt het volgende  PTA en examenreglement.

Informatie met betrekking tot het Centraal Examen 2019

Voor de leerlingen en hun ouders hebben we een informatieboekje gemaakt voor het Centraal Examen.