Voor de leerjaar 3 geldt het volgende PTA

voor leerjaar 4 geldt het volgende PTA

en examenreglement geldt voor beide leerjaren.

Informatie met betrekking tot het Centraal Examen 2022

Voor de leerlingen en hun ouders zullen we ter zijner tijd een informatieboekje maken voor het Centraal Examen.