In het vierde leerjaar start je bij ons met je examen Theoretische Leerweg. Maar ook in de jaren daarvoor nemen we toetsen af om de voortgang van leerlingen te monitoren. We maken gebruik van methodeonafhankelijke toetsen en een eigen toetsprogramma.

 

voor leerjaar 4 geldt het volgende PTA

en examenreglement geldt voor leerjaar 3 en 4.

Methodeonafhankelijke toetsen

In de eerste drie leerjaren nemen we methodeonafhankelijke toetsen af. Dit doen we om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van (groepen) leerlingen. Op basis hiervan kunnen we eventueel aanpassingen doen in het onderwijs dat we bieden.

Toetsprogramma

In leerjaar 1 tot en met 3 hebben we een programma van toetsing in de onderbouw (PTO). Elk vak heeft hierin opgenomen op welke manier de voortgang van leerlingen getoetst wordt. De toetsvorm (bijv. schriftelijke toets, praktische opdracht of handelingsopdracht) en de wegingsfactoren (hoe vaak telt iets mee?) zijn hierin vastgelegd.

Toetsbeleid

In ons toetsbeleid hebben we afspraken opgenomen om de kwaliteit van ons toetsprogramma te waarborgen. Dit gaat bijvoorbeeld over toetsbelasting (maximaal 4 toetsen per week), inhalen, de termijn voor nakijken (10 werkdagen) en onder welke voorwaarden herkansingen mogelijk zijn.