E-mail

Veel communicatie met de ouders van onze leerlingen verloopt via de mail. Je kunt dan denken aan uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven of facturen. Het is dus van groot belang dat het juiste e-mailadres bij onze administratie bekend is. Mocht je van e-mailadres veranderen: geef het door op zwering@hetstedelijk.nl, onze administratie zorgt dan dat u de informatie blijft ontvangen.

Ouderavond

Ieder schooljaar nodigen wij ouders uit voor informatieve ouderavonden. Dan wordt de gang van zaken op school besproken, er wordt informatie gegeven over de opleiding, vakkenpakket-, studie- en beroepskeuzebegeleiding. Ook maak je als ouder dan kennis met de mentor, teamleider en decaan. Op deze avonden kun je de klassensituatie en -sfeer bespreken. Ook bestaat de mogelijkheid voor persoonlijk contact.

Rapportgesprekken

Na het tweede kwartiel, krijgen de leerlingen een rapport en bellen de mentoren de ouders om persoonlijk het rapport en de bevindingen van de docentenvergadering te bespreken. Opmerkingen en vragen worden in een kort persoonlijk gesprek uitgewisseld. Na het eerste en het derde rapport is er op initiatief van mentor en ouders de mogelijkheid voor contact

Jaaragenda

Klik hier om de jaaragenda voor ouders aan uw Google agenda toe te voegen.

 

Vragen of klachten?

Mochten er vragen leven of klachten zijn; je bent altijd van harte welkom om op afspraak (via e-mail of telefoon) medewerkers van de school te spreken. We gaan ervan uit dat ouders zich in eerste instantie richten tot de mentor van hun kind. Mochten ouders er niet uitkomen met de mentor dan kunnen zij zich richten tot de teamleider, of in laatste instantie, de directeur.

Nieuwsbrieven

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief naar ouders en andere belangstellenden. Hierin geven wij verslag van activiteiten en projecten of laten we medewerkers aan het woord.
 

Kennismakingsgesprek

Ouders van nieuwe leerlingen worden aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Leerlingen zijn hier zelf bij aanwezig en hebben een belangrijk aandeel in het gesprek.