Als uw kind ziek is dan moet dit door een ouder, verzorger worden doorgegeven. 

De Stedelijke Mavo is een kleine locatie, hierdoor kan het zijn dat wij in de ochtend niet altijd even goed bereikbaar zijn.

U kunt uw kind ziekmelden via de email: verzuim.dsm@hetstedelijk.nl. Uiteraard mag u ons ook gewoon bellen op nummer 0534821280. Wij zijn elke dag bereikbaar vanaf 07:45 uur.

Als uw kind na afwezigheid weer op school is, verwachten we dat deze contact opneemt met de leraren om eventuele achterstand zo snel mogelijk weg te werken. 

Buitengewoon verlof

Bij het verlenen van buitengewoon verlof houden we ons aan de richtlijnen van de Leerplicht. In drie gevallen is het mogelijk om buiten de schoolvakanties extra vrije dagen op te nemen. Bij religieuze verplichtingen, in verband met de aard van het beroep van ouders en in het geval van gewichtige omstandigheden. De richtlijnen met toelichting zijn hier te vinden.