Innova is een school voor en van leerlingen. Dat betekent dat je op deze school de leergebieden gaat verkennen maar ook de maatschappij. Het organiseren van activiteiten voor de medeleerlingen zoals een kerstdisco of een pop-up restaurant behoren tot onze activiteiten. Ook denken we mee over het klimaat op onze school; wat hebben wij nog nodig, wat zouden we kunnen verbeteren enzovoort.

De leerlingenraad van Innova bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren. Wil je ook meedenken en meedoen? Laat het ons weten! 

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. Wil je ook een stem hebben op Innova? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad.