Regelmatig zijn er leerlingbesprekingen. Tijdens deze besprekingen worden de resultaten van de leerlingen besproken en de doelen die gesteld zijn. Mocht het zo zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft worden ouders hier vanaf het begin er bij betrokken. Dit kan inhouden dat er gesprekken met ouders zijn buiten de rapportbesprekingen om.

Nieuwsbrief

Regelmatig versturen we een nieuwsbrief om ouders te informeren wat er speelt op school, wat ons bezig houdt en waar we mee bezig zijn. Het is dan ook belangrijk dat we een actueel mailadres hebben. Ook uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven of facturen worden per mail verstuurd. Het is dus van groot belang dat het juiste e-mailadres bij onze administratie bekend is. Wanneer het mailadres in de loop der tijd verandert, pas het dan zelf even aan via wachtwoord.hetstedelijk.nl