Van ouders verwachten we op Innova een actieve rol. Juist omdat Innova een innovatieve school is en permanent werkt aan onderwijsontwikkeling met leerlingen en het team is het van belang dat ouders daarin deelgenoot zijn en het concept van de school onderschrijven.
Kies je als ouders voor Innova? Dan accepteer je ook dat je kind zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces. Dit houdt ook in, dat de school en ouders niet direct ingrijpen als het leerproces niet volgens plan verloopt. Bij de vrijheid en ruimte om een eigen ontwikkeling te volgen, hoort ook de vrijheid en ruimte om de consequenties te dragen en er dan van te leren. Een leerling moet ook fouten mogen maken, vinden we bij Innova. 

Medezeggenschap

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. De directie van Innova staat open voor vernieuwing. Dit doen we door ouders, leerlingen en medewerkers bij onze besluitvorming te betrekken. Wil je met ons meedenken over het onderwijs op Innova, dan is de medezeggenschapraad misschien iets voor jou!

Medezeggenschap is georganiseerd op locatieniveau en op centraal niveau. Op locatieniveau is er de deelraad, waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Op centraal niveau zijn deze drie groepen vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR).

De deelraad bestaat uit een medewerker van Innova (Andrea Zwan), één ouder en één leerling. Wil je meer informatie over de deelraad neem dan contact op met Andrea Zwan (Voorzitter).                      

Meer informatie over Medezeggenschap vind je op het centrale deel van deze website.