Absent melden, ziekte/bijzonder verlof

Ziek melden
Wanneer uw zoon/dochter ziek is, moet dit worden gemeld en dient er vóór de aanvang van zijn of haar eerste les gebeld te worden op 053-4821260. Een ouder/verzorger moet een leerling ziek melden, de leerling zelf kan dit niet doen. 

Beter melden
Wanneer uw zoon/dochter weer beter is, moet dit worden gemeld en dient er vóór de aanvang van zijn of haar eerste les gebeld te worden op 053-4821260. Een ouder/verzorger moet een leerling beter melden, de leerling zelf kan dit niet doen. 

Bijzonder verlof
Indien er sprake is van bijzonder verlof, moet u een aanvraag indienen via de teamleider Jonne Distel. Dit kan per mail via jdistel@hetstedelijklyceum.nl