Datum: 04-02-2024

Op College Zuid vinden we burgerschap en mediawijsheid heel belangrijk. Daarom kwam vrijdag 19 januari Coen van de Ven, politiek journalist voor onder andere De Groene Amsterdammer en auteur van het boek 'Wantrouwen in de Wandelgangen' (over de omgangsvormen in de politiek) langs op College Zuid, om gastlessen te geven aan 4H en 5H. 

In de les was onder andere aandacht voor begrippen als 'hoor en wederhoor', objectiviteit en het spanningsveld tussen journalistieke onafhankelijkheid en de commerciële kant van het medialandschap. Daarnaast was er natuurlijk volop aandacht voor de actuele politiek: wie zijn op dit moment lijsttrekkers, welke partijen hebben zetels in de Tweede Kamer en hoe verloopt het (in)formatieproces tot nu toe? 

Kortom: een boeiende gastles met rijke inhoud voor onze leerlingen, die hen helpt als (media)wijze burgers deel te nemen aan onze maatschappij.