Datum: 13-02-2024

De komende vier jaar mag Het Stedelijk Kottenpark zich opnieuw ‘Erkend CultuurProfielSchool’ noemen. Dit keurmerk wordt alleen toegekend aan scholen die uitstekend onderwijs aanbieden op het gebied van kunst en cultuur. In Nederland zijn er slechts 54 scholen in het voortgezet onderwijs die dit keurmerk hebben.

Voor het verkrijgen van dit keurmerk wordt er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een visitatiecommissie. De school moet voldoen aan een ruime lijst van voorwaarden. Het hele leerplan van de kunstvakken, alle activiteiten van de kunstklassen en het totale beleid van de school op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs wordt grondig onderzocht.

Oordeel visitatiecommissie
De commissie kijkt terug op een inspirerend en boeiend bezoek en oordeelde zeer positief over de manier waarop de school samen met de visiteurs het onderzoek heeft vormgegeven. Leerlingen zijn enthousiast over hun schoolkeuze. Er heerst een prettige sfeer op school, er zijn veel activiteiten en er is een ruime keuze in de mogelijkheden van kunstvakken. Als aanbeveling werd meegegeven om tijdens lessen meer te focussen op bepaalde elementen die vallen onder het creatief vermogen. Uit de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat daarvoor al wel de nodige kennis aanwezig is.

Kunst en cultuur
Het Stedelijk Kottenpark ziet kunst en cultuur als een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van leerlingen. Het creatief vermogen is daarom een aspect wat overal terugkomt in de school. Het is breder dan alleen artistiek en komt daarom niet alleen terug bij lessen zoals muziek, tekenen en handvaardigheid, maar ook bij andere vakken. In de toekomst wordt er steeds vaker een beroep gedaan op het vermogen van leerlingen om hun creativiteit aan te spreken, ook buiten de artistieke context (21e eeuwse vaardigheden).

Alle leerlingen volgen in het reguliere lesprogramma muziek, tekenen en handvaardigheid. Voor leerlingen met een meer dan gemiddelde belangstelling in deze vakken zijn er speciale kunstklassen die buiten het reguliere programma gevolgd kunnen worden.

Jaarlijks produceert de school op het gebied van kunst en cultuur onder andere een muziek- en dansavond, het kerstconcert en vele kleinere optredens en culturele activiteiten.

Muziek- en dansavond
Leerlingen die hebben gekozen voor een van de kunststromen op Het Stedelijk Kottenpark, volgen een ambitieus programma in de kunstklassen op het gebied van muziek, theater, dans of beeldend. Regelmatig optreden hoort daar zeker ook bij. Zo kan iedereen met enige regelmaat luisteren naar jonge, getalenteerde stadsgenoten.

Dit jaar verzorgen de leerlingen op donderdag 18 april van 19.30 tot 22.30 uur een gevarieerd programma aan muziek, dans, theater en kunst in het Wilminktheater. Sommigen treden solo op, anderen in een ensemble. Al deze jonge leerlingen zijn ambitieus en gedreven om het beste van zichzelf te laten zien.

Wil je een keertje komen kijken en luisteren? Voor de generale repetitie in de middag worden verschillende basisscholen uitgenodigd. Basisschoolleerlingen die niet via school worden uitgenodigd maar wel interesse hebben, kunnen contact opnemen met Laura Wildemann via lwildemann@hetstedelijklyceum.nl.
De avondvoorstelling is door iedereen te bewonderen. Kaartjes voor de avondvoorstelling kosten €10,- en kunnen besteld worden via reserveren.kot@hetstedelijklyceum.nl.