Datum: 22-06-2017

Elk jaar maken we letterlijk en figuurlijk de balans op in ons jaarverslag. Het jaarverslag is een overzicht met financiële verantwoording van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Hiermee legt het bestuur verantwoording af over haar uitgevoerde beleid en bijbehorende financiële presentaties. Dit verslag leggen wij voor aan de Raad van Toezicht en accountants controleren deze verantwoording.

Het jaar 2016 hebben we goed afgesloten en het verslag is en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en externe accountants. 

 We laten je graag zien wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt.

 Jaarverslag 2016