Datum: 14-05-2024

Enschede - Vandaag was het ook een spannende dag voor drie leerlingen uit klas 3 van Het Stedelijk Zwering.

Ze hebben het examen Engels vervroegd gemaakt. “Isolde, Lena en Valerie hebben het hele jaar alle opdrachten en toetsen gemaakt die de 4e klassers ook maken; naast hun gewone programma van leerjaar 3’’, aldus Liesbeth Koebrugge, hun docent. “Het centraal examen bestaat uit begrijpend lezen opdrachten. Tijdens de schoolexamens werden onder andere ook de mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid en fictie getoetst. Als de 3e-klassers dit examen met een voldoende afronden, hoeven ze hier volgend jaar geen examen meer voor te doen. Deze leerlingen hebben dan tijd om bijvoorbeeld voor een extra vak examen te doen of om zich alvast voor te bereiden op de doorstroom naar het mbo of havo.’’

Het Stedelijk Zwering is onderdeel van Het Stedelijk. Mavo-leerlingen kunnen op deze vestiging hun mavo diploma halen of de onderbouw van de havo doorlopen.