Datum: 24-09-2020

Niet eerder zijn bijna alle derde- en vierdejaars leerlingen zo snel geplaatst voor hun stage. De druk was hoog; krijgen we wel alle kinderen geplaatst in deze vreemde corona periode? Vanuit het MBO kwamen hierover verontrustende berichten bij ons binnen. Voor de leerlingen die zeker wisten waar ze dit schooljaar stage wilden lopen, zijn we in de grote vakantie al gaan acquireren. Hierdoor was een aantal leerlingen verzekerd van een plek. Een enkeling wilde graag de stage vervolgen daar waar ze ook het derde jaar verbleven. 

De leerlingen die zeker wisten wat ze wilden gaan doen, maar nog niet wisten waar, haakten in de tweede week snel aan. Tjalling Nijhof is hier een goed voorbeeld van. Omdat Tjalling graag aan scooters sleutelt, zijn wij op bezoek gegaan bij A. van 't Slot. Tjalling mocht langskomen voor een "sollicitatiegesprek". Dhr. Aart van 't Slot verwacht veel van zijn leerlingen. Vooral discipline en zelfstandigheid zijn twee harde vereisten. Vanaf het moment dat Tjalling de tweewielerzaak binnen liep, stond zijn gezicht op stralen. Het enthousiasme voor en het werken aan scooters wist hij uitstekend over te brengen tijdens het kennismakingsgesprek. Met als resultaat dat hij mag laten zien wat hij kan!

Dhr. van 't Slot is erg blij met een stagiair als Tjalling. "Hij ligt goed in het team, ik kan hem aan het werk zetten tussen de monteurs en hij gaat zonder aarzelen aan de slag. Met een grote glimlach! De heer van 't Slot is zelf ook erg betrokken, gaat voor kwaliteit, legt de lat hoog. Hij spreekt de week door met Tjalling, heeft regelmatig contact met ons en wil precies weten wanneer Tjalling zijn keuzemodules moet doen. Tjalling leert veel van hem en van 't Slot heeft er iemand bij die nu al een aanwinst blijkt!