Is uw kind ziek of te laat? Dan moet dit vóór 8.30 uur 's morgens telefonisch (053-4821280) of via verzuim.zwe@hetstedelijk.nl doorgegeven worden door één van je ouders of verzorgers.

Wilt u verlof aanvragen? Dat kan via verzuim.zwe@hetstedelijk.nl.