Mentor

Elke leerling heeft een persoonlijke mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Je mentor helpt met alles wat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. De mentor wordt ook door de praktijkdocenten op de hoogte gehouden over jouw functioneren in de praktijklessen. De mentor voert coachinggesprekken met jou en zo maak je samen afspraken over allerlei zaken. Zo werk jij samen met je mentor aan je zelfstandigheid je voorbereiding op een baan!

Orthopedagoog

De orthopedagoog van Het Stedelijk Vakcollege is meneer Hans Cox. Hij onderzoekt en observeert leerlingen als er leerproblemen op school zijn of als er door vragen van ouders aanleiding voor is. Als het nodig is, doet hij psychologisch en/of pedagogisch­didactisch onderzoek bij leerlingen. Dit bespreekt hij samen met het zorgteam en geeft advies.

Wijkcoach

De wijkcoach is mevrouw Carol Bouwman. Als het nodig is, spreekt zij de leerlingen en ouders. De uitkomsten bespreekt zij met het ondersteuningsteam. Je kunt haar via school bereiken.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is mevrouw Danielle Tijjink. Als het nodig is, spreekt zij de leerlingen en ouders. De uitkomsten bespreekt zij met het ondersteuningsteam. Je kunt haar via school bereiken.

Jeugdgezondheidszorg

Je kunt met allerlei vragen over gezondheid, gevoel, gewicht, seks, relaties of genotmiddelen terecht bij de schoolarts. Dit is mevrouw Anneke Noort. 

Meer informatie kun je vinden op www.jouwggd.nl. Voor vragen kun je ook altijd contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente via telefoonnummer (0900) 333 88 89.