We houden je ouders regelmatig op de hoogte van je vorderingen en resultaten op school. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Magister. Je ziet dit in Magister uitgedrukt in een cijfer. Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Jouw resultaten worden in drie officiële rapporten bekend gemaakt aan je ouders. Na elk rapport belt de mentor je ouders om in een persoonlijk gesprek de vorderingen te bespreken.

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Dan kun je op- of afstromen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

 

Klik op onderstaande link voor de PTA's en het examenreglement.