In de leerlingenraden zitten leerlingen die de belangen van alle leerlingen behartigen. Zij voelen zich betrokken bij de school en denken graag mee in het beleid van de school. Het Stedelijk Lyceum gebruikt de leerlingraden ook als klankbord bij het ontwikkelen van haar plannen. 

Bij Het Stedelijk Vakcollege bestaat de leerlingenraad uit leerlingen en een docent die de leerlingen begeleidt. De leerlingenraad organiseert onder andere de disco's en onderzoekt regelmatig wat de leerlingen van hun school vinden of vraagt hun mening over een bepaald onderwerp.

 

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. In de medezeggenschapsraad zitten 4 medewerkers, 2 leerlingen en 2 ouders. Wil je ook een stem hebben? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad van Het Stedelijk Vakcollege. Dit is mevrouw Tineke van Brandwijk.