Overgangsrichtlijnen en PTA's

Het overgangsreglement vind je in de schoolgids in hoofdstuk 15. Voor schoolexamens gelden afwijkende regels. Deze zijn te vinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting  en/of het eindexamenreglement.

Beroepsgerichte keuzevakken

Beroepsgerichte keuzevakken moeten met ten minste een 4 afgesloten worden. 

Sinds de invoering van de profielen kent het vmbo combinatiecijfers, een cijfer dat tot stand komt door verschillende eindcijfers bij elkaar op te tellen en te middelen. Dit geldt voor de beroepsgerichte keuzevakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg.

Keuzevakken komen met naam en eindcijfer op de cijferlijst van leerlingen Omdat voor beroepsgerichte keuzevakken eindcijfers worden gehaald, moeten deze cijfers voldoen aan de eis dat ze afgerond niet lager dan een 4 mogen zijn. Het is goed om daar nu al rekening mee te houden en niet aan het eind van het schooljaar te constateren dat een leerling niet kan slagen omdat hij voor een van de keuzevakken een 3 heeft gehaald.

Examenreglement