Het doel van de ISK is om zo goed en zo snel mogelijk anderstalige leerlingen te schakelen naar een vorm van Nederlands onderwijs. Vanuit verschillende begin niveau's wordt op maat gewerkt (leerroute 1,2 en 3) aan het eigen maken van de Nederlandse taal en een kennismaking met de Nederlandse cultuur. Geborgenheid en veiligheid zijn hierbij erg belangrijk.

Nederlandse taal

Alle lessen op de ISK worden in het Nederlands gegeven. Ook krijgen de leerlingen meer lessen in de Nederlandse taal dan in het reguliere voortgezet onderwijs. Zo zorgen wij ervoor dat anderstaligen de taal zo snel mogelijk onder de knie krijgen.