Het profielwerkstuk is een uitgebreide praktische opdracht voor examenkandidaten. Een profielwerkstuk kun je zien als een meesterproef, waarin de examenkandidaat een onderwerp uit één of meerdere vakken verder gaat uitdiepen. De examenkandidaat bepaalt in overleg met een begeleider het onderwerp en de vorm van het onderzoek. Deze zelfstandig uit te voeren opdracht is onderdeel van het schoolexamen, en bereid je voor op de overstap naar het vervolgonderwijs. Niet enkel het eindresultaat, maar ook de weg ernaar toe is belangrijk.
 
De drie belangrijkste vormen van het profielwerkstuk zijn: 
- Het literatuur-/bronnenonderzoek
- Het hypothesetoetsend onderzoek 
- Ontwerpen

In onderstaande bijlagen vind je veel informatie voor het maken van een profielwerkstuk. 
- Instructie profielwerkstuk voor examenkandidaten

 

 
 
- Onderzoek doen (bijlage bij instructie profielwerkstuk)
 
 

Deadlines voor examenkandidaten:

Activiteitenweek
Inleveren onderzoeks- of ontwerp opzet bij je begeleider
 
Stap 0: startfase 
Stap 1: Voorbereidingsfase
Stap 2: Plan van aanpak
Stap 3: Eerste ruwe versie
Stap 4: Conceptversie
Stap 5: Definitieve versie
Stap 6: PWS-presentaties