Datum: 07-11-2018

Op College Zuid is sinds kort de AppWriter beschikbaar voor leerlingen met dyslexie. Het is een extra hulpmiddel naast alle andere hulpmogelijkheden die er zijn.

Leerlingen met dyslexie krijgen via de dyslexiecoördinator op maat die hulp, waar ze verder mee kunnen. Dat kan bestaan uit gesproken lesboeken, groot uitgeprinte toetsen en nu ook uit een hulpmiddel waarmee nog meer teksten voorgelezen kunnen worden.

College Zuid is blij dat met dit nieuwe hulpmiddel nog meer maatwerk gegeven kan worden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Over de AppWriter
AppWriter is een hulpmiddel dat onder meer teksten (bijvoorbeeld uit een digitale methode, of internetpagina's) kan voorlezen aan o.a. leerlingen met dyslexie. Tevens is het toegestaan als hulpmiddel tijdens de schoolexamens. De AppWriter kan teksten in het Nederlands, Duits, Frans en Engels voorlezen. Hij kan worden toegepast bij taalvakken, maar ook bij zaakvakken of wiskunde. 

Naast leerlingen met dyslexie kan de AppWriter een meerwaarde hebben voor NT2-leerlingen en leerlingen die moeite hebben met het lezen van teksten.

Binnen College Zuid verloopt aanmelding voor de AppWriter via de dyslexiecoördinator.