Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer weten over medezeggenschap?

Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouder- en leerlingparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.

Contactgegevens

Wil je contact met de GMR dat kan via onderstaande gegevens:

personeelsgeleding
Özlem Ögutcu (voorzitter)  oogutcu@hetstedelijk.nl
Jeffrey Hitipeuw                jhitipeuw@hetstedelijk.nl
Dini Knol                            dknol@hetstedelijk.nl
René Burkink                     rburkink@hetstedelijklyceum.nl 

Oudergeleding
Margaret Kleisman            jwmail@home.nl
Andries Bijmold                 andries@eastwise.nl

Leerlinggeleding
Saskia Nijenhuis                saskia_nijenhuis@hetstedelijklyceum.nl 
Imane Bouqaddour            imane_bouqaddour@hetstedelijklyceum.nl

De GMR wordt ondersteund door Ineke Tuller als ambtelijk secretaris.
Zij is bereikbaar via ituller@hetstedelijk.nl