Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer weten over medezeggenschap?

Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouder- en leerlingparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.

Vergaderdata

De GMR vergaderingen voor dit schooljaar stan gepland voor de volgende data:

13 september 2021
11 oktober 2021
15 november 2021
13 december 2021
17 januari 2022
14 februari 2022
14 maart 2022
11 april 2022
16 mei 2022
13 juni 2022
11 juli 2022

Tenzij anders vermeld vergadert de GMR op maandagavond vanaf 17:00 uur  in de vergaderzaal van het Bestuursbureau. (tijdens de Covid 19 pandemie wordt er online vergaderd)

Agenda en verslagen kunt u vinden achter de inlog op het intranet van Het Stedelijk Lyceum.

 

 

Contactgegevens

Wil je contact met de GMR dat kan via onderstaande gegevens:

personeelsgeleding
Auke De Vries (voorzitter)            advries@hetstedelijklyceum.nl
Jeffrey Hitipeuw Vice-voorzitter  jhitipeuw@hetstedelijk.nl
Natasja van den Berg                  nvdberg1@hetstedelijklyceum.nl
Hein Nijkamp                               hnijkamp@hetstedelijklyceum.nl

 

Oudergeleding
Kathleen Moore                           kmoore.services@gmail.com
Gert Kleinhalle                             g.kleinhalle@gmail.com


Leerlinggeleding
Noa Pauw                                   noa_pauw@hetstedelijklyceum.nl
Stella Kampmeier                       stella_kampmeier@hetstedelijklyceum.nl

 

De GMR wordt ondersteund door Ineke Tuller als ambtelijk secretaris.
Zij is bereikbaar via ituller@hetstedelijk.nl