Het tutorprogramma

Het tutorprogramma zorgt voor een match tussen enerzijds de leerling die hulp nodig heeft voor een vak en anderzijds de leerling die hulp wil bieden. Leerlingen uit de bovenbouw (leerjaar 3 en hoger) zijn gevraagd of zij tutor willen worden. De tutor begeleidt een leerling uit de onderbouw bij leer -en/of maakwerk. Het doel van tutorprogramma is tweeledig: Bovenbouwleerlingen betrekken bij het onderwijs en onderbouw leerlingen hulp bieden, zodat zij de stof voor een vak beter begrijpen.  

Begeleiding
Leerlingen die eerder opgelopen achterstanden willen wegwerken of leerlingen die onvoldoende resultaten hebben, kunnen vragen om een Tutor. Leerlingen die begeleiding krijgen, waarderen de individuele aandacht en merken dat ze met een klein duwtje in de rug zelfstandig de stof eigen kunnen maken. De tutoren volgen bij ons een korte training waarin de vaardigheden luisteren, stimuleren en coachen centraal staan.

Aanmelden
De docent kan aan de coördinator van het tutorprogramma aangeven wanneer bij een leerling extra ondersteuning wenselijk is. Ook de leerling kan via de mentor of bij de docent vragen om extra begeleiding. De docent besluit of extra begeleiding een goede, passende oplossing is. Is dat het geval, dan gaat de coördinator op zoek naar een geschikte tutor.

Become a tutor!
Wil jij tutor worden? Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich via het Google Formulier dat zij per mail hebben ontvangen aanmelden. Uiteraard kan dit ook door je interesse te mailen aan coördinator Rick van Steenbergen: rvsteenbergen@hetstedelijk.nl

Tutoren ontvangen bij 20 begeleidingsuren of meer een certificaat van school. Daarnaast kunnen zij de activiteit vermelden in het plusdocument dat examenleerlingen vanaf dit schooljaar ontvangen naast het diploma met de cijferlijst. 

Periode
De periode van begeleiding hangt sterk af van de behoefte van de leerling, maar tevens van het aanbod van tutoren. De coördinator staat in nauw contact met beide groepen leerlingen en zorgt voor de balans in de begeleidingsbehoefte. 

Rick van Steenbergen
Coördinator tutorprogramma

Poster

Klik op het vergrootglas voor de QR code