Het Stedelijk Diekman neemt deel aan een Europees project, Erasmus+. In dit project hebben wij verschillende samenwerkingspartners, te weten: Stichting Surplus (Ned), Ten R. Righetti School (Ita), EEPL (Dui) en Het Stedelijk Diekman (Ned). Meer informatie kan gevonden worden op onze HanDS website: http://www.erasmushands.nl/

Onze school is een OJA-school.

OJA staat voor Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking is met de zorg met als doel alle hulpverlening die een leerling nodig heeft, te laten verlopen via één jeugdhulpaanbieder. De partner in de zorg is Jarabee. Medewerkers van Jarabee zullen op vaste, gezette tijden in school aanwezig zijn en zullen hulp bieden en zo nodig andere disciplines/instanties inschakelen. Op dit moment wordt OJA ingezet bij de 10-14 klassen van het Pontem/Diekman. Per 1 januari 2025 zal dit uitgebreid worden naar alle klassen van onze school.

Het OJA is in beginsel alleen voor Enschedese leerlingen. Voor leerlingen uit andere gemeenten, kan Jarabee, als ouders dat wensen, ook de jeugdhulpaanbieder zijn. In dat geval is een indicatie van de jeugdregisseur of jeugdconsulent van de betreffende gemeente nodig. 


Zie hier de flyer voor het Ohja klachtbezwaar van Jarabee