Bij Het Stedelijk Diekman betrekken wij de leerlingen bij de school. Samen maken we de school! Zo overleggen we regelmatig met elkaar in de leerlingenraad, bestaande uit klassenvertegenwoordigers van alle klassen. De ideeën van onze leerlingen zijn zeer welkom en blijken elke keer weer een verrijking voor de school. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld. De leerlingen van een klas kiezen hun eigen klassenvertegenwoordigers.

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. Wil je ook een stem hebben op jouw locatie, neem dan contact op met de administratie.