Heb je (tijdelijk) extra ondersteuning en/of begeleiding nodig, dan lees je hier welke mogelijkheden we daarvoor in huis hebben.

Locatie Ondersteunings Groep

We vinden het belangrijk dat (extra) ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is. Daarom zijn op alle locaties van Het Stedelijk medewerkers van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning aanwezig. Zij zijn onderdeel van de Locatie Ondersteuning Groep (LOG). Deze groep bestaat uit een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een orthopedagoog en onze zorgcoördinatoren Dini Knol en Enrico Hendriks. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Jouw mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor eventuele extra ondersteuning. Het onderwijsteam op jouw locatie en individuele docenten krijgt zonodig ondersteuning om aan te sluiten op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Sonja ter Bekke is op Het Stedelijk Diekman ondersteuningsdocent (stbekke@hetstedelijklyceum.nl). Neem voor vragen over dit onderwerp gerust contact met haar op. 

Dyscalculie

Heb je last van dyscalculie, dan helpen we jou op Het Stedelijk graag verder om zo weinig mogelijk last van dit 'rekenprobleem' te hebben. Het is belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Je kunt hiervoor bij je mentor terecht die indien nodig collega's kan inschakelen om jou verder op weg te helpen. 

Dyslexie

Heb je problemen bij het lezen en spellen of bij de vreemde talen, dan kun je last hebben van dyslexie. Het is belangrijk dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte zijn. Je mentor is het eerste aanspreekpunt hiervoor. Hij/zij kan jou en je ouders vertellen hoe wij je daar binnen Het Stedelijk mee verder kunnen helpen. 

Trainingen

Op Het Stedelijk vinden we het belangrijk dat je lekker in je vel zit. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Kan jouw zelfvertrouwen wel een boost gebruiken, dan is de faalangstreductietraining misschien wel iets voor jou. Vind je het moeilijk om contacten te leggen, word je gepest of ben je zelf een pester, dan kun je in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining. Vind je het moeilijk om je emoties te beheersen, dan biedt de Agressie regulatie training misschien een goede oplossing. Je eerste aanspreekpunt hierover is je mentor.

Onze school is een OJA-school.

OJA staat voor Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking is met de zorg met als doel alle hulpverlening die een leerling nodig heeft, te laten verlopen via één jeugdhulpaanbieder. De partner in de zorg is Jarabee. Medewerkers van Jarabee zullen op vaste, gezette tijden in school aanwezig zijn en zullen hulp bieden en zo nodig andere disciplines/instanties inschakelen. Op dit moment wordt OJA ingezet bij de 10-14 klassen van het Pontem/Diekman. Per 1 januari 2025 zal dit uitgebreid worden naar alle klassen van onze school.

Het OJA is in beginsel alleen voor Enschedese leerlingen. Voor leerlingen uit andere gemeenten, kan Jarabee, als ouders dat wensen, ook de jeugdhulpaanbieder zijn. In dat geval is een indicatie van de jeugdregisseur of jeugdconsulent van de betreffende gemeente nodig. 

Zie hier de flyer voor het Ohja klachtbezwaar van Jarabee