Het kan zijn dat je wordt geplaatst in een Schakelklas. Je krijgt hier extra begeleiding en de nodige afwisseling in de vorm van praktisch onderwijs, leren door te doen. Je zit in een lokaal met een beperkt aantal leerlingen en je wordt intensief begeleid door een beperkte groep docenten. In de Schakelklas bereiden we je voor op onderwijs op het VMBO (basisberoepsgerichte leerweg). Het lesprogramma richt zich daarom op dezelfde doelen als die van het VMBO. 

Hoe ziet jouw lesdag eruit?

Het traject van de schakelklassen duurt 2 schooljaren. De mentoren van de schakelklassen zijn lid van het onderbouwteam van de praktijkschool. Jouw ontwikkeling houden we goed in de gaten. Je krijgt op alle ochtenden en twee middagen theorie (de vakken die ook op het vmbo worden aangeboden) en op drie middagen praktijkvakken. Ons doel is om jou met praktische ondersteuning te schakelen naar het vmbo om daar een vmbo-diploma te behalen. De theorievakken worden zo veel mogelijk aangeboden door je mentor. De praktijkvakken worden verzorgd door vakdocenten.