De mentor is een belangrijk persoon voor de leerling. Hij/zij regelt alle belangrijke zaken voor de leerling. Ook het contact met u als ouders loopt via de mentor. Deze is dan ook op de hoogte van alles waar de leerling mee te maken heeft. De mentor wordt ook door de praktijkdocenten dagelijks en via het praktisch leerlingvolgsysteem op de hoogte gehouden over het functioneren van de leerlingen in de praktijklessen. Heeft u vragen, neem dan altijd eerst contact op met de mentor van uw kind.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een schoolgids waar alle belangrijke informatie in staat. U vindt de schoolgids ook digitaal op deze website.

 

Respectcoordinator:
Natasja v/d Berg

Respectcontactpersoon:
Enrico Hendriks
Dini Knol