Een veilige en gezellige school is belangrijk voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers. Als je je op school veilig voelt, kun je beter leren en werken. Wat wij verstaan onder een veilige school hebben we beschreven in het document ‘DE VEILIGE SCHOOL.'

Veilige school

Het Stedelijk Zwering wil een school zijn waar jij je thuis voelt. We werken en leren met elkaar op een respectvolle wijze. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en in ons taalgebruik binnen en buiten de school. 

Op Het Stedelijk Zwering hebben we in samenspraak met leerlingen gekozen voor een set algemene afspraken. Het doel daarvan is dat iedereen in een veilige omgeving kan leren en ontwikkelen. De afspraken zijn met reden positief geformuleerd, omdat we juist vanuit een positieve grondhouding met elkaar willen omgaan.

Leefregels op Het Stedelijk Zwering voor docenten en leerlingen:

 • We respecteren elkaar in wie we zijn en waarin we verschillen;

 • We zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk; 

 • We zorgen voor een veilige omgeving;

 • We zorgen voor een schone omgeving;

 • We zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer op school;

 • We handelen vanuit vertrouwen;

 • We nemen onze leerlingen serieus.

Respectprotocol

Bij de scholen van Het Stedelijk is er veel aandacht voor een goede sfeer in de klas en tussen leerlingen onderling. Hoe leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren en wat doen ze als er gepest wordt op school? Dit hebben we vastgelegd in een RESPECTPROTOCOL

Social Media

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij Het Stedelijk. Voor een veilig digitaal klimaat hanteren we een aantal basisnormen:

 • we respecteren elkaar
 • we respecteren elkaars privacy
 • we benaderen elkaar respectvol 
 • we houden rekening met wettelijk vastgelegde beeld-, citaat- en auteursrecht en publiceren niet zonder toestemming van de maker andermans werk

Meer informatie staat in onze GEDRAGSCODE SOCIAL MEDIA.

 

Leerlingenstatuut

Het Stedelijk heeft in het LEERLINGENSTATUUT vastgelegd hoe wij als school met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers om willen gaan en wat we daarin van elkaar verwachten.

Voel je je niet veilig? Meld het!

Ondanks alle afspraken en maatregelen kan er toch sprake zijn van (een gevoel van) onveiligheid. Van iedereen die betrokken is bij de school verwachten wij dat zij onveilig gedrag of onveilige situaties melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’. Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren bij de mentor, een docent, medewerker, een teamleider en/of locatieondersteuningsgroep (LOG). Ook ouders kunnen hier uiteraard terecht met signalen.

Contactpersoon

Als ouders, leerlingen of medewerkers vragen of klachten hebben over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, dan kunnen zij contact opnemen met Olaf Kuipers (okuipers@hetstedelijk.nl) of Loes Willems (lwillems@hetstedelijk.nl). Ook wanneer je een vraag hebt en je weet niet precies aan wie je die vraag voor kunt leggen, dan kun je contact opnemen met deze contactpersonen. De contactpersoon helpt je de juiste aanspreekpersoon te vinden voor de vraag en/of de klacht. Zij zijn de aangewezen contactpersonen die luisteren, informatie geven over de mogelijke stappen en brengen de betrokkene eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon of de ombudsman.