Bij ons op school is werken aan kwaliteit onderdeel van de dagelijkse praktijk. We willen het beste uit leerlingen halen, zowel in als buiten de school, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij naar onze mening vooral om de kwaliteit van het lesgeven, professionele medewerkers en de organisatie van het onderwijs.
 

Kwaliteitsmeting

Het uitvoeren van kwaliteitsmetingen is een doorlopend proces dat ons helpt om te blijven groeien en te streven naar het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen. Door het identificeren van sterke punten en zwakke punten kunnen wij onze inspanningen richten op gebieden waar verbetering nodig is, waardoor de kwaliteit van het onderwijs in de loop der tijd kan toenemen. Hiervoor zetten wij diverse instrumenten in, zoals: interne audits, PDCA-gesprekken, tevredenheidsonderzoeken (medewerkers, leerlingen en ouders), lesbezoeken, analyse van onderwijsresultaten, schoolevaluaties en verbeterplannen. Met behulp van deze instrumenten hebben wij zelf goed zicht op de onderwijskwaliteit en kunnen wij rekenschap afleggen aan de Inspectie van het Onderwijs.

Schoolvenster

Belangrijke gegevens over de school, schoolbeleid, resultaten en financiële gegevens kun je vinden op scholenopdekaart.