Mentor

Elke leerling heeft een persoonlijke mentor. Deze mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling. Je mentor helpt met alles wat nodig is. Regelmatig is er klassikaal of individueel contact over de gang van zaken, het leren en functioneren in de groep. Als het nodig is overlegt je mentor met de teamleider, ouders en de locatieondersteuningsgroep of andere betrokkenen. 

Vertrouwenspersoon

Soms is het niet zo eenvoudig om in alle openheid de klachtenprocedure te volgen. Denk hierbij aan klachten over ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of pesten. De ISK heeft contactpersonen bij wie leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers terecht kunnen met ongewenste omgangsvormen. Dit zijn Lauret Krijnsen en Don Waslander  Ook kunnen zij verwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon,  Marijke Beerlage.

Orthopedagoog

De orthopedagogen van ISK is Carien RaamsmanBianca Janssen is psycholoog en psychodiagnostisch medewerker. Zij onderzoeken en observeren leerlingen als er leerproblemen op school zijn of als er door vragen van ouders aanleiding voor is. Als het nodig is, doen zij psychologisch en/of pedagogisch­-didactisch onderzoek bij leerlingen. Dit bespreken zij samen met het ondersteuningsteam en geven advies.

Wijkcoach

Via de mentor kan de leerling aangemeld worden bij het ondersteuningsteam en hulp geboden krijgen van een van de schoolwijkcoaches. Als het nodig is spreekt de schoolwijkcoach de leerling en de ouders.

Jeugdgezondheidszorg

Je kunt met allerlei vragen over gezondheid, gevoel, gewicht, relaties of andere vragen terecht bij de schoolarts. Dit is mevrouw Wafae Lasfar-Hamzi

Meer informatie kun je vinden op www.jouwggd.nl. Voor vragen kun je ook altijd contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente via telefoonnummer (0900) 333 88 89.