Onze maatschappij verandert in een hoog tempo. We gebruiken andere vormen van communicatie en gebruiken (vooral) internet voor het opzoeken van informatie. Als scholengemeenschap hebben we een belangrijke taak om onze leerlingen daarop voor te bereiden. Wij passen ons onderwijs daarop aan.

Chromebook

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedere leerling de ruimte én de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Gelijke kansen voor iedereen daar staan we voor. Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgt iedere leerling die zich aanmeldt een gratis Chromebook ter beschikking. Het enige dat ouders hoeven bij te dragen zijn de kosten voor de verzekering en het onderhoud van het Chromebook. Dit komt neer op een bedrag van 2,95 euro per maand voor een standaard 11,6 inch Chromebook met touch en beschermhoes. Voor levering, service en onderhoud van een Chromebook werkt Het Stedelijk Lyceum samen met The Rent Company. Wij geven aan wat onze wensen vanuit het onderwijs zijn. Op basis daarvan maakt The Rent Company een voorstel welke apparaten hiervoor het meest geschikt zijn. Zo weet u zeker dat het Chromebook prima aansluit bij wat uw kind nodig hebt bij ons op school. Voor leerlingen die al vóór 2021 onderwijs op Het Stedelijk Lyceum volgden geldt de bestaande regeling van het BYOD, het Bring Your Own Device (BYOD) principe. 

Wanneer de ouders/verzorgers ervoor kiezen geen eigen Chromebook aan te schaffen, dan voorziet de school in een Chromebook om tijdens de les te gebruiken. In dat geval kan de leerling alleen op lesdagen tijdens lesuren over het Chromebook beschikken. Het Chromebook blijft dan eigendom van school en moet ‘s morgens voor de les worden opgehaald en aan het einde van de dag weer in goede staat worden ingeleverd. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet eenmalig een gebruikersovereenkomst worden getekend.