Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft ISK een eigen deelraad.

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. De directie van ISK staat open voor vernieuwing. Dit doen we door ouders, leerlingen, medewerkers bij onze besluitvorming te betrekken. 

De huidige samenstelling van onze deelraad is als volgt:

Personeel

   

Leerling

Bodine Eskes (secretaris)   Valerya Assia
Cristel van der Heide (voorzitter)   Mashal Kashify