Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste contactpersonen binnen de school.  

 

Schoolleiding

Emmily de Vries
locatiedirecteur 
edvries@hetstedelijk.nl

Laura Wildemann
Teamleider havo 1 t/m 5
lwildemann@hetstedelijk.nl 

Baukje Toren
Teamleider atheneum 1 t/m 6
btoren@hetstedelijk.nl 

Hans-Peter Bethge
Teamleider gymnasium 1 t/m 6
hbethge@hetstedelijk.nl
Rob Claassen
Teamleider onderwijsorganisatie
rclaassen@hetstedelijk.nl

Cynthia Kamer
Waarnemend Teamleider COO 
ckamer@hetstedelijk.nl

Ilse Visschedijk
Teamleider COO
ivisschedijk@hetstedelijk.nl

Leerlingcoördinatoren

Leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator (llc) is aanspreekpunt voor leerlingen waar hun vakdocent of mentor hen niet (meer) kan verder helpen. De llc ondersteunt daarnaast de teamleider op het gebied van leerlingzaken. De llc zal met name investeren in het voeren van gesprekken met en over leerlingen. Dit kan gaan over hun welbevinden, gedrag, schoolprestaties, en/of praktische zaken. Te denken valt aan verzuim (ziekte, te laat komen, spijbelen, verlofaanvragen) en verwijderingen, calamiteiten op school, roosterzaken, het opvangen en ondersteunen van nieuwe leerlingen of leerlingen die intern een overstap maken. De llc verzorgt de communicatie over genoemde zaken naar teamleider, mentoren, vakdocenten en ouders.

Leerlingcoördinatoren schooljaar 2023 -2024

  • Havo onderbouw Mevr. Snijders 
  • Havo bovenbouw Dhr. van der Sleen 
  • Atheneum onderbouw Mevr. Tijink 
  • Atheneum bovenbouw Mevr. Koops
  • Gymnasium Dhr. Krijnsen

 

Sylvia Snijders
Leerlingcoördinator havo onderbouw
ssnijders@hetstedelijk.nl
 
Brandon v.d. Sleen
Leerlingcoördinator havo bovenbouw
bvdsleen@hetstedelijk.nl
Inge Tijink
Leerlingcoördinator atheneum onderbouw
itijink@hetstedelijk.nl 
Evelien Koops
Leerlingcoördinator atheneum bovenbouw
ekoops@hetstedelijk.nl  

 

Marco Krijnsen
Leerlingcoördinator gymnasium
mkrijnsen@hetstedelijk.nl