Kottenpark is een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat iedereen even veel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. 

Wij vragen je niet wat je later wilt worden. Je bent al iemand. En dat is al mooi genoeg. Het gaat niet om het beroep dat je kiest, maar om het geluk dat je later ervaart. Wij leren je verder kijken en nemen je al vroeg mee in de wereld van morgen. Waarom we dat zo belangrijk vinden? Om jou straks in staat te stellen goede keuzes te maken!

Jouw later begint vandaag!

Kottenpark telt 976 leerlingen. Binnen ons onderwijs valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam, dat ongeveer 240 leerlingen bedient. Zo waarborgen wij overzichtelijk, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs. Kottenpark is een school voor cultuur en wetenschap. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om in alle talen internationaal erkende certificaten te behalen.