Voel je je niet veilig? Meld het!

Ondanks alle afspraken en maatregelen kan er toch sprake zijn van (een gevoel van) onveiligheid. Van iedereen die betrokken is bij de school verwachten wij dat zij onveilig gedrag of onveilige situaties melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’. Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren bij de mentor, een docent, medewerker, leerlingcoördinator, een teamleider en/of locatieondersteuningsgroep (LOG). Ook ouders kunnen hier uiteraard terecht met signalen. 

Contactpersoon

Als ouders, leerlingen of medewerkers vragen of klachten hebben over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, dan kunnen zij contact opnemen met Ellen Brouwer (ebrouwer@hetstedelijk.nl) of Marco Heesink (mheesink@hetstedelijk.nl). Ook wanneer je een vraag hebt en je weet niet precies aan wie je die vraag voor kunt leggen, dan kun je contact opnemen met deze contactpersonen. De contactpersoon helpt je de juiste aanspreekpersoon te vinden voor de vraag en/of de klacht. Zij zijn de aangewezen contactpersonen die luisteren, informatie geven over de mogelijke stappen en brengen de betrokkene eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon of de ombudsman.