Mentor

Elke leerling heeft een persoonlijke mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Je mentor helpt met alles wat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. Regelmatig is er klassikaal of individueel contact over de gang van zaken, het leren en functioneren in de groep. Als het nodig is, overlegt je mentor met de teamleider, je ouders en de locatieondersteuningsgroep of andere betrokkenen. 

Decanen

De decanen begeleiden je bij het maken van de juiste keuzes binnen je schoolcarrière. Zij begeleiden de derdeklassers met het kiezen van het juiste profiel en helpen de leerlingen in de bovenbouw met het vinden van de juiste studie.
 

Marieke Lutjeboer
Decaan Havo
mlutjeboer@hetstedelijk.nl
                    
     
Janneke Aitink
Decaan VWO
jaitink@hetstedelijk.nl
 


Heb jij of je ouders vragen over je profielkeuze of vervolgopleiding? Dan kun je ons altijd mailen. Ook hebben wij een vrij inloopspreekuur. Je kunt dan zonder afspraak bij ons terecht met je vragen. Het inloopspreekuur is iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Tutoren

Als je hier nog maar net op school zit, is dat best even wennen. Het gaat er heel wat anders aan toe dan op jouw vertrouwde basisschool. Soms helpt het gewoon ook om het met je mentor te bespreken. Als je problemen hebt met een bepaald vak kun je ook begeleid worden door oudejaars leerlingen: tutoren noemen we dat. De vakdocent overlegt met je mentor en je teamleider of de inzet van een tutor gewenst is. Er is een pool van tutoren die wisselend wordt ingezet. Gezamenlijk maken mentor, teamleider, vakdocent en jij afspraken over de tijdsduur en de vorm van begeleiding.

Vakdocent

Je vakdocent is degene van wie jij les krijgt in een bepaald vak. Heb je problemen met dit vak, bespreek dit dan om te beginnen met hem/haar. Misschien is extra begeleiding door een tutor iets voor jou! Kom je er niet uit, ga dan naar je mentor.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan een klein team van vakdocenten dat verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding en ondersteuning van een groep leerlingen in een leerjaar. De teamleider is op de hoogte van en eindverantwoordelijk voor alle besluiten die er worden genomen over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen binnen het team.

Leerlingcoördinatoren

Sylvia Snijders voor onderbouw havo

Brandon v.d. Sleen voor bovenbouw havo

Sylvia Snijders

Brandon v.d. Sleen

 

Evelien Koops voor atheneum 1 t/m 6