Mentor

Elke leerling heeft een persoonlijke mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Je mentor helpt met alles wat nodig is voor een succesvolle schoolloopbaan. Regelmatig is er klassikaal of individueel contact over de gang van zaken, het leren en functioneren in de groep. Als het nodig is, overlegt je mentor met de teamleider, leerlingcoördinator, je ouders en de locatieondersteuningsgroep of andere betrokkenen. 

Decanen

De decanen begeleiden je bij het maken van de juiste keuzes binnen je schoolcarrière. Zij begeleiden de derdeklassers met het kiezen van het juiste profiel en helpen de leerlingen in de bovenbouw met het vinden van de juiste studie.

Thomas ter Pelle
ttpelle@hetstedelijk.nl

Marieke Lutjeboer
mlutjeboer@hetstedelijk.nl

                      

Heb jij of je ouders vragen over je profielkeuze of vervolgopleiding? Dan kun je ons altijd mailen. Ook hebben wij een vrij inloopspreekuur. Je kunt dan zonder afspraak bij ons terecht met je vragen. Het inloopspreekuur is iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Tutoren

Als je hier nog maar net op school zit, is dat best even wennen. Het gaat er heel wat anders aan toe dan op jouw vertrouwde basisschool. Soms helpt het gewoon ook om het met je mentor te bespreken. Als je problemen hebt met een bepaald vak kun je ook begeleid worden door oudejaars leerlingen: tutoren noemen we dat. De vakdocent overlegt met je mentor en je teamleider of de inzet van een tutor gewenst is. Er is een pool van tutoren die wisselend wordt ingezet. Gezamenlijk maken mentor, teamleider, vakdocent en jij afspraken over de tijdsduur en de vorm van begeleiding.

Vakdocent

Je vakdocent is degene van wie jij les krijgt in een bepaald vak. Heb je problemen met dit vak, bespreek dit dan om te beginnen met hem/haar. Misschien is extra begeleiding door een tutor iets voor jou! Kom je er niet uit, ga dan naar je mentor.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan een klein team van vakdocenten dat verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding en ondersteuning van een groep leerlingen in een leerjaar. De teamleider is op de hoogte van en eindverantwoordelijk voor alle besluiten die er worden genomen over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen binnen het team.

Leerlingcoördinatoren

Sylvia Snijders voor onderbouw havo

Brandon v.d. Sleen voor bovenbouw havo

Sylvia Snijders

Brandon v.d. Sleen

 

Evelien Koops voor atheneum 1 t/m 6

Inge Tijink voor atheneum 1 t/m 6

Evelien Koops

Inge Tijink 

   

 

 

Huiswerkbegeleiding Lyceo

Vanaf januari 2019 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding aan op Het Stedelijk Kottenpark. De vestiging van Lyceo bevindt zich in het schoolgebouw (Lyceumlaan 30). De begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus, jaarlagen en scholen. Wij ondersteunen uw kind vakinhoudelijk, bij het aanleren van studievaardigheden en/of bij het maken van een goede planning.   

Even voorstellen

Het team bestaat uit een groep begeleiders met elk hun eigen kwaliteiten. We werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van iedere leerling. Dit doen we bijvoorbeeld door leerlingen actief te laten oefenen met plannen en hen te leren hoe ze zelf antwoorden kunnen vinden op vragen over de leerstof. Tess Demirhan is de vestigingscoördinator, zij leidt het team en deze vestiging. De  vestigingcoördinator onderhoudt ook het contact met de rector, mentoren en andere betrokkenen binnen de school. Op die manier werkt Lyceo samen met de school aan het verbeteren van de schoolresultaten van leerlingen.

Indien u vragen heeft over onze diensten of wilt starten met onze begeleiding, kunt u contact opnemen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Lyceo is elke werkdag tussen 13:30 uur en 17:30 uur te bereiken via vestigingscoördinator: Tess Demirhan

Te bereiken tussen 12:30 en 17:30 uur

06-51222830

TESS.DEMIRHAN@LYCEO.NL

Huiswerkbegeleiding

Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen, leren van het huiswerk en het verbeteren van de resultaten. Onder begeleiding van Lyceo maakt de leerling huiswerk in het lokaal. We maken dagelijks een planning met de leerling, geven extra uitleg, overhoren het leerwerk en controleren het maakwerk en onderhouden contact met ouder(s)/verzorger(s) en mentoren over de voortgang van de leerling. Lyceo biedt 5, 4 of 3 dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 13:30 tot 17:30 in lokaal 28.

Bijles

Het doel van bijles is om te groeien in zelfvertrouwen, de vakkennis te vergroten en resultaten te verbeteren. Tijdens de bijles krijgt de leerling individuele begeleiding (uitleg en oefeningen) voor een vak naar keuze. In overleg bepalen we de frequentie en dagen waarop de bijlessen plaatsvinden. We werken met strippenkaarten voor 5, 10 of 20 uur bijles en deze bijleskaart is een jaar geldig.

Examentraining

Het doel van de examentrainingen is om te groeien in zelfvertrouwen en om goed voorbereid te starten met de schoolexamens en/of het centraal examen. Tijdens de trainingen is er klassikale uitleg, individuele uitleg en zijn er oefenmomenten. Elke leerling krijgt een eigen door Lyceo ontwikkelde examenbundel. Deze is aanvullend op de bekende examenbundels die deel uitmaken van het boekenpakket van uw zoon/dochter. Afhankelijk van het gekozen vak en niveau duurt een training 2 of 3 dagen. Vanaf de herfstvakantie zijn er in elke vakantie examentrainingen. Wanneer een training niet op de eigen locatie beschikbaar is, kan er ook een training worden gevolgd op een van onze andere vestigingen in het land. Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via WWW.LYCEO.NL/KOTTENPARK

Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Het Lyceo Examenjaar

Het doel van het Lyceo Examenjaar is om te groeien in zelfvertrouwen, resultaten te verbeteren en goed voorbereid te starten met de schoolexamens en/of het centraal examen. Dit is een intensieve en persoonlijke vorm van begeleiding volgens een op maat gemaakt programma. In overleg bepalen we het programma, wat bestaat uit een combinatie van onze diensten (zoals huiswerkbegeleiding, bijles en examentrainingen).

Via onderstaand adres kunnen ouders zich aanmelden dan wel een informatiepakket aanvragen:

HTTPS://WWW.LYCEO.NL/VESTIGINGEN/ENSCHEDE/STEDELIJK-LYCEUM-KOTTENPARK/

In dit informatiepakket zijn ook de tarieven benoemd. Desgewenst worden ouders uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Praktische informatie

Openingstijden 

Elke werkdag van 13:30 uur tot 17:30 uur

 

Het Stedelijk Kottenpark                    

Lyceumlaan 30 | Lokaal: 028

 

Contactgegevens

06-51222830

INFO@LYCEO.NL

WWW.LYCEO.NL