Zit je op een andere school en overweeg je om naar Kottenpark te komen? Dan is het handig om op een aantal zaken te letten.

Wij nemen het bevorderingsbesluit van je huidige school over. Het is niet mogelijk om op een hoger niveau geplaatst te worden dan waar je naartoe bent bevorderd. Leerlingen die met een vmbo-t-diploma willen instromen in 4 havo moeten voldoen aan een aantal criteria. Kottenpark hanteert daarvoor de volgende normen:

 1. Je moet in het bezit zijn van een vmbo-­t ­diploma
 2. De vakken waarin je eindexamen hebt gedaan, moeten aansluiten bij het profiel dat je voor 4 havo kiest. Dat wil zeggen dat de volgende vakken in 4 vmbo-­t verplicht zijn:
  • voor het profiel C&M: geschiedenis en één van de vakken Duits of Frans
  • voor het profiel E&M: wiskunde, geschiedenis en economie
  • voor het profiel N&G: wiskunde, biologie en natuurkunde/scheikunde2
  • voor het profiel N&T: wiskunde, natuurkunde/scheikunde1 en natuurkunde/scheikunde2
  • voor elk profiel zijn de vakken Nederlands en Engels verplicht.
 3. Kom je van een andere school dan van Het Stedelijk Lyceum, dan hebben wij een verklaring nodig waarin je kunt aantonen dat je op je 'oude' school toegelaten zou zijn tot 4 havo.

Na je aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek dat mede bepalend is voor het al dan niet plaatsen in 4 havo van Kottenpark.