In de leerlingenraad vertegenwoordigt een afvaardiging de belangen van onze leerlingen. Deze leerlingen voelen zich betrokken bij de school en denken graag mee in het beleid van de school. Het Stedelijk gebruikt de leerlingraden ook om te klankborden bij het ontwikkelen van haar plannen. 

Op Kottenpark bestaat de leerlingenraad uit 12 leerlingen en een docent die de leerlingen begeleidt. De leerlingenraad organiseert onder andere de disco's en onderzoekt regelmatig wat de leerlingen van hun school vinden of vraagt hun mening over een bepaald onderwerp.

Wil je contact met ons opnemen, mail dan naar leerlingenraadkottenpark.hsl@hetstedelijk.nl of check onze facebookpagina.

 

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. Wil je ook een stem hebben op jouw locatie, neem dan contact op met de voorzitter van de deelraad van Kottenpark: de heer Waanders jwaanders@hetstedelijk.nl